قرآن ناطق(عج)

98 - رفتار با همسر بد دهان

نویسنده : زهرا رستگار

رفتار با همسر بد دهان ۳ سال است که ازدواج کرده ام. یک فرزند ۶ ماهه دارم. خانمم بد دهانی می کند. هر کاری که کرده ام نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است. زندگی را برایم تلخ کرده است. من هم گاهی مجبور می شوم جوابش را بدهم و گاهی برای فرار […]

برچــســب ها

برچــســب ها