قرآن ناطق(عج)

206 - معایب ماهواره و عوامل خطر زا

نویسنده : زهرا رستگار

    معایب ماهواره و عوامل خطر زا استفاده از ماهواره، تلفن همراه و ديگر وسايل ارتباط جمعي كه امروزه به آساني در دسترس همگان قرار دارد و نيز به وفور مورد استفاده قرار مي گيرد و روزه به روز بر قابليت ها، تنوع و اَشكال آن افزوده مي شود همانند بسياري از ابزار زندگي، […]

163 - نوجوان و رسانه

نویسنده : زهرا رستگار

نوجوان و رسانه استفاده از رسانه ها چه مشکلاتی در نوجوانان ایجاد می کند؟ امروزه نقش رسانه ها از جمله اینترنت در زندگی و تعلیم و تربیت نوجوانان انکارناپذیر است و تأثیرگذاری آن ها بر نوجوانان روز به روز بیش تر می شود. زندگی در جهان مُدرن بدون اینترنت و سایر رسانه های گروهی قابل […]

162 - عشق‎های اینترنتی ، پیامدها و نتایج

نویسنده : زهرا رستگار

گزارش از عشق‎های اینترنتی و پیامدهای حاصل از آن برای روابط نا‌سالم و عشق‌های اینترنتی، چگونه می‌توان تدبیر فرهنگی کرد؟ پدیده عشق از مهم‎ترین پدیده‎هایی است که در نهاد انسان وجود دارد و به صورت‎هایی متفاوت متجلی می‎شود: عشق انسان به معبود، عشق انسان به خود، عشق به انسان‎های دیگر، عشق به مادیات… یکی از […]

برچــســب ها

برچــســب ها