قرآن ناطق(عج)

124 - لجبازی نوجوانان

نویسنده : زهرا رستگار

لجبازی نوجوانان   لجبازی و عصیانگری نوجوانان یکی ازمشکلات بزرگ خانواده‌ها است و والدین زیادی با آن دست به گریبان هستند به طوری که کل سیستم خانواده را درگیر کرده و آسایش و امنیت آنها را بر هم می‌زند. گفتیم که از دیدگاه روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، علل و انگیزه‌های عصیانگری در نوجوانان به سه عامل […]

برچــســب ها

برچــســب ها