قرآن ناطق(عج)

156 - نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمی، جنسی، شناختى و اخلاقی”

نویسنده : زهرا رستگار

نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمی، جنسی، شناختى و اخلاقی”   دوران نوجوانی، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین دشوارتر از دوران کودکى قلمداد شده است. ۳۰۰ سال پیش از تولّد مسیح(علیه السلام)، ارسطو چنین اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشى مزاجند و آماده اند که خود را به دست غرایز بسپارند. […]

برچــســب ها

برچــســب ها