قرآن ناطق(عج)

156 - نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمي، جنسي، شناختى و اخلاقي”

نویسنده : زهرا رستگار

نگاهى به تحوّلات دوران نوجوانى “جسمي، جنسي، شناختى و اخلاقي”   دوران نوجواني، هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدين دشوارتر از دوران كودكى قلمداد شده است. 300 سال پيش از تولّد مسيح(عليه السلام)، ارسطو چنين اظهار داشت: نوجوانان پرشور و آتشى مزاجند و آماده اند كه خود را به دست غرايز بسپارند. […]

برچــســب ها

برچــســب ها