قرآن ناطق(عج)

366 - راز تفاوت جنسیتی

نویسنده : زهرا رستگار

راز تفاوت جنسیتی   دانستن تفاوت های جنسیتی مانع خیلی از دعواهای بی مورد میان همسران می شود و به آنان کمک می کند اختلاف های شان را بهتر مدیریت کنند.   اقتدارطلبی مردان روانشناس ها می گویند اگر یک چیز مردها را از زن ها متفاوت کند، آن ویژگی رقابت جویی و اقتدارطلبی مردهاست. […]

258 - ده نکته از مهارتهای همسرداری

نویسنده : زهرا رستگار

ده نکته از مهارتهای همسرداری اما این ده نکته مهم برای مردان خانواده که خیلی خوب است که در امر همسرداری بهتر رعایت کنند. 1- مردان خانواده ! طوری رفتار کنید که زن بداند وجودش حتماً لازم است، زیرا اگر این کار را نکنید افکارش او رابه جایی میکشاند که فکر میکند وجودش غیر ضروری […]

برچــســب ها

برچــســب ها