قرآن ناطق(عج)

36 - (لذت‌ افزایی رابطه جنسی)

نویسنده : زهرا رستگار

قرار به وقت عاشقي
1) كلمات سحرآميزي وجود دارند كه قبل از رابطه جنسي مي‌توانيد از آنها استفاده كنيد:
شناخت ویژگی های بدنی
افراط و تفريط نداشته باشيد

34 - کانون سرد خانواده را که به علت مشکلات جنسی بوجود آمده، مجدداً گرم کنید؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه میتوان کانون سرد خانواده را که به علت مشکلات جنسی بوجود آمده، مجدداً گرم کنید؟
چگونه میتوان آقایان را به اوج لذت جنسي رساند؟
نقاط تحریک پذیر آقایان کجاست؟
چگونه باید با شوهر تان برخورد رفتاری موثر جنسی داشته باشید؟

برچــســب ها

برچــســب ها