قرآن ناطق(عج)

66 - راه حل رهایی از بیست رنج مشقت بار در زندگی

نویسنده : زهرا رستگار

از همین الان شروع کنید، عذاب کشیدن را بگذارید کنار:

1 . آنها که تحقیرتان می کنند

ارتباطات در زندگی راهیه برای کمک و همدردی نه این که باعث رنجش و آزردگی باشه. پس وقت تون رو با افراد باهوش و خوش فکر سپری کنین.

برچــســب ها

برچــســب ها