قرآن ناطق(عج)

54 - نکات مهم در ایام نامزدی

نویسنده : زهرا رستگار

دوران نامزدی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوران زندگی است. دلیلش هم این است که به جز شیرینی، چگونگی برخورد و عملکرد افراد در این دوران قانون اساسی زندگی مشترک آینده‌شان را رقم می‌زند. بنابراین اگر کمی پا کج بگذارید یا خطا کنید، ممکن است روزهای خوش نامزدی

برچــســب ها

برچــســب ها