قرآن ناطق(عج)

123 - برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد؟

نویسنده : زهرا رستگار

  برای كنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید كرد؟   بي ترديد يکی از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزه جنسی است. اين نيرو که از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بي تحرکی را پشت […]

113 - تربیت جنسی کودک و نوجوان

نویسنده : زهرا رستگار

    تربیت جنسی کودک و نوجوان  شما به اهميت سن بلــــوغ اشاره كرديد، بهتــــرين شـــروع مكالمه براى آشنا كردن بچه ها با مسائل جنسيتى در اين سن، چه مى تواند باشد؟در سن بلوغ، فرض بر اين است كه بچه ها، آن اطلاعات اوليه سن بلوغ را داشته باشند در واقع آنچه مهم است در […]

برچــســب ها

برچــســب ها