قرآن ناطق(عج)

123 - برای کنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید کرد؟

نویسنده : زهرا رستگار

  برای کنترل غریزه شهوت در سنّ نوجوانی یا جوانی چه باید کرد؟   بی تردید یکی از نیرومندترین غرایز، نیروی شهوت و غریزه جنسی است. این نیرو که از ابتدای تولد به صورت نهفته در وجود آدمی به ودیعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بی تحرکی را پشت […]

113 - تربیت جنسی کودک و نوجوان

نویسنده : زهرا رستگار

    تربیت جنسی کودک و نوجوان  شما به اهمیت سن بلــــوغ اشاره کردید، بهتــــرین شـــروع مکالمه براى آشنا کردن بچه ها با مسائل جنسیتى در این سن، چه مى تواند باشد؟در سن بلوغ، فرض بر این است که بچه ها، آن اطلاعات اولیه سن بلوغ را داشته باشند در واقع آنچه مهم است در […]

برچــســب ها

برچــســب ها