قرآن ناطق(عج)

76 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

اولين درس در حوزه بازي : مراحل رشد كودك راميتوان به دو مرحله تقسيم كرد ١ شكل گيري توانمندي هاست در اين مرحله استعدادهاي كودك نوبت به نوبت به ظهور ميرسد. سير كلي ظهور توانايي در همه يكسان است ولي زمان ان براي هر كودك متفاوت است

75 - بازی بازوی تربیت

نویسنده : زهرا رستگار

سلام به مادران فهيم : ميدانم كه خسته ايد از سختي تربيت يك راهكار تربيتي كارساز كه مشگل گشاي بسياري از ناهنجاري هاي كودكان است . بازي يكي از بازوهاي تربيت بازوي قوي كه شمارابراي بلند كردن بار تربيت ياري ميكند . هرروز يك بازي اموزش ميدهم به اميد خدا.

برچــســب ها

برچــســب ها