قرآن ناطق(عج)

87 - چند نکته برای جلوگیری از پدیدار شدن دعوا و جرّ و بحث بین همسران

نویسنده : زهرا رستگار

چند نکته برای جلوگیری از پدیدار شدن دعوا و جرّ و بحث بین همسران 1. همسران باید دقت داشته باشند که چه وقت یک گفت وگوی سالم به بحث تبدیل می شود و درست در همان موقع، سکوت کنند. 2. آنها علاوه بر این که باید لحن صحبت کردن خود را درست کنند، باید به […]

برچــســب ها

برچــســب ها