قرآن ناطق(عج)

241 - تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد )

نویسنده : زهرا رستگار

تحمل شوهر بداخلاق (هنر رابطه زن و مرد ) تحمل شوهر بداخلاق چگونگی برخورد با یک شوهر عصبانی، به میزان شکیبایی شما و میزان آسیبی که به شما وارد می گردد، بستگی دارد. آزارهای عاطفی و روحی امری واقعی اند و افراد مختلف میزان صبر متفاوتی دارند.   رفتار با شوهر بداخلاق، کار ساده ای […]

برچــســب ها

برچــســب ها