قرآن ناطق(عج)

116 - از نوجوانان ایراد نگیرید

نویسنده : زهرا رستگار

از نوجوانان ایراد نگیرید چگونه با نوجوانان رفتار کنیم ؟ در این مطلب قصد مان این است که به پدران و مادران بگوییم که اینقدر از نوجوانان ایراد نگیرید بلکه از تشویق و دلگرمی نیز در تربیت فرزند نوجوانشان استفاده کنند. نوجوانی دوره ای بحرانی و مهم در زندگی فرزندان ماست. نه نوجوان بودن آسان […]

برچــســب ها

برچــســب ها