قرآن ناطق(عج)

49 - آیا میل مردان به ارتباط جنسی با زنهای مختلف ذاتی است ؟

نویسنده : زهرا رستگار

آیا میل مردان به ارتباط جنسی با زنهای مختلف ذاتی است ؟

آیا طبیعت مرد چند همسرى است؟
حتما تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عقیده رایج روانشناسان و فیلسوفان‏اجتماعى غرب بر این است که مرد چند همسرى آفریده شده،تک همسرى بر خلاف‏طبیعت اوست

44 - چگونه شوهرم را بازگردانم؟

نویسنده : زهرا رستگار

لطفاً این مقالات را با دقت مطالعه نمایید و به آن عمل کنید ، به احتمال فراوان پس از آن که شما چند ماه به دستورات مقاله عمل کردید وخانه را فضایی پر مهر و محبت و بدون تشنج بر ای شوهرتان نمودید ، همسرشما محیط خانه اولیه خود را برهر جای دیگر ترجیح می دهد؛ امتحان کنید!

37 - «خیانت همسر»

نویسنده : زهرا رستگار

یک راهنمای مفید درباره «خیانت همسر»

خیلی فرقی نمی‌کند اسمش را چه بگذاریم، «خیانت»، «بی‌وفایی»، «کم مهری» یا «ظلم» اسمش هرچه باشد. پیامد‌ها و آسیب‌هایش یکی است.

برچــســب ها

برچــســب ها