قرآن ناطق(عج)

381 - کم‌حرفی همسر

نویسنده : زهرا رستگار

کم‌حرفی همسر   شوهر من خيلی كم حرفه ، چه در جمع و چه وقتي كه با هم تنها هستيم. هميشه من بايد شروع كننده باشم و ايشان بسيار ساکت است و اهل گفتگو و ارتباط کلامي با من و ديگران نيست؟ براي پاسخ ، خوب است ابتدا سکوت کردن ايشان ريشه يابي شود. علت […]

برچــســب ها

برچــســب ها