قرآن ناطق(عج)

182 - رفتارهای ناهنجار و خرابکارانه در کودک

نویسنده : زهرا رستگار

رفتارهای ناهنجار و خرابکارانه در کودک   چکیده: بعضی از کودکان رفتارهایی را از خود به نمایش می‌گذارند که کمی از رفتارهای طبیعی و مطابق با سنّشان، فاصله گرفته و به رفتارهای خرابکارانه تبدیل شده است، این اعمال مثل: شکستن شیشه‌ی خانه، شکستن لیوان، پرتاب کردن چاقو و …، می‌باشد. البته باید به این نکته‌ی […]

165 - چگونه مي‌توان فکر کردن را به کودکان ‌آموخت؟

نویسنده : زهرا رستگار

چگونه مي‌توان فکر کردن را به کودکان ‌آموخت؟ معمولا معلمان معترض هستند که یاد دادن یکسری اطلاعات خشک و بی‌روح به بچه‌ها و یادآوری آن در امتحانات بسیار سهل الوصول‌تر است از اینکه به آنها یاد دهیم که چگونه فکر کنند. آیا می‌توان اندیشیدن را به کودکان آموخت؟ تحقیقات می‌گوید: «بله». بخشی از تفکر ، […]

برچــســب ها

برچــســب ها