قرآن ناطق(عج)

167 - دلبستگی کودکان به والدین ، انواع و اختلالات آن

نویسنده : زهرا رستگار

انواع دلبستگی کودکان به والدین شاید برای والدین عزیز جالب باشد که بدانند رفتارهایشان در سالهای اولیه زندگی کودک، موجب شکل گیری نوعی از دلبستگی در او می شود که این موضوع بر نحوه رفتارها و ذهنیت و بالاخره شخصیت یک کودک، تاثیر گذار است. دلبستگی کودکان به والدین اما در مورد انواع وابستگی فرزندان […]

برچــســب ها

برچــســب ها