قرآن ناطق(عج)

176 - روانشناسی نقاشی کودکان

نویسنده : زهرا رستگار

روانشناسی نقاشی کودکان   سیر رشد و تفسیر نقاشی های کودکان ترسیم، یک مرحله حد واسط بین بازی و تصویر ذهنی است . به ندرت بین ۲ تا ۵/۲ سالگی ظاهر می‌شود مثل بازی تخیلی که برای کسب لذت و سعی در تقلید واقعیات است. اولین فرم ترسیم، بازی تمرینی خالص و به صورت خط […]

برچــســب ها

برچــســب ها